Quyết định công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2, chuẩn quốc gia Mức độ 1