Lãnh đạo tặng giấy khen cho các giáo viên đạt thành tích trong ngày 20/11
 

Lãnh đạo chụp kỉ niệm cùng CB-GV-NV

 

Học viên hải quân Nha Trang chung vui với CB-GV-NV trong đơn vị

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11