Các hoạt động dạy hè của giáo viên năm học 2017-2018

Hoạt động dạy tăng cường tiếng Việt hè 2018

Hoạt động học tìm hiểu về bản thân trẻ

Hoạt động bé làm vở

 Hoạt động khám phá cây hoa trong sân trường

Hoạt động chơi các đồ chơi ngoài trời

 

Hoạt động chơi góc