Trường Mầm non Hoa Lan là trường mầm non là trường chuẩn Quốc gia mức độ 1. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm non Hoa Lan xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Có Có 93% giáo viên đạt trình độ chuẩn trong đó có 57.1% giáo viên có trình độ đại học sư phạm mầm non, có 35.7% giáo viên có trình độ cao đẳng sư phạm mầm non. Giáo viên trẻ nhiệt tình, năng nổ trong mọi hoạt động của nhà trường. Có 21.4% giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, 28.6% giáo viên là giáo viên giỏi cấp huyện, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm giảng dạy; phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. Trong thời đại công nghệ thông tin, đội ngũ giáo viên nhà trường đã tích cực học các lớp bồi dưỡng tin học. 100% giáo viên, nhân viên có trình độ tin học A, B, nhiều cô giáo đã soạn, giảng được giáo án điện tử. Không ít kiến thức, bài hát, câu chuyện, tranh ảnh minh hoạ đã được các cô giáo của trường cập nhật, khai thác từ mạng Internet.

100% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non hệ chính quy (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm).

100% bảo mẫu có trình độ sơ cấp trở  lên. 

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về công tác chuyên môn, nghiệp vụ

Trường có 7 nhóm/lớp với 172 trẻ/78 nữ/153 dân tộc/70 Nữ DT.

- Nhóm trẻ 25-36 tháng A: 27 cháu với 2 cô giáo.

- Nhóm trẻ 25-36 tháng B: 27 cháu với 2 cô giáo.

Lớp Mẫu giáo 3-4 tuổi A: 21 cháu với 2 cô giáo 

Lớp Mẫu giáo 3-4 tuổi B: 20 cháu với 2 cô giáo 

Lớp Mẫu giáo 4-5 tuổi: 36 cháu với 2 cô giáo 

Lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi A: 20 cháu với 2 cô giáo

Lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi B: 21 cháu với 2 cô giáo